Aanmeldingsformulier

A.C. Olympia Halsteren

Secretaris/Ledenadministratie

J. van Kaam

Van Lenneplaan 74

4707 LN Roosendaal

e-mail: acolympia@online.nl

Voor aanmelding als lid s.v.p. onderstaand formulier invullen en verzenden
door op de verzendknop onderaan te klikken.

                                

 

 

Achternaam:

 

Voorletters:

Roepnaam:

 

Adres:

Postcode + Woonplaats:

 

Geboortedatum:

Man of vrouw:

 

Trainingsgroep:

Wedstrijdlicentie ja of nee:

 

Lid met ingang van:

e-mail adres:

 

Telefoon:

Bankrekening:

 

 

Bij aanmelding gelieve het (eenmalige) inschrijfgeld zijnde Euro 5,- tezamen met de eerste contributie over te maken op:
rekeningnummer NL77RABO0118897098 ten name van A.C. Olympia Halsteren.

De contributie bedraagt Euro 96,- per jaar en dient voor 1 april te worden overgemaakt.
Ook is het mogelijk per maand of per kwartaal te betalen.
De contributie bedraagt dan Euro 8,50 per maand of Euro 25,50 per kwartaal.

Eventuele vragen of opmerkingen hier invullen: